ผมร่วง

ผมร่วง

เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งมักพบในช่วงอายุ 20-50 ปี พบในชายและหญิงได้เท่าๆ กัน เกิดจากความแปรปรวนภูมิคุ้มกันของร่างกายไปทำลายรากผม มักร่วงเป็นหย่อมเป็นวงกลมหรือวงรี 1 วงหรือหลายวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 1 เซนติเมตร จนถึงขนาดใหญ่หลายๆ ซม.ได้ โดยร่วงจากตรงกลางแล้วขยายวงออกไปเรื่อยๆ ขอบเขตชัดเจน ผิวบริเวณผมร่วงเรียบเป็นปกติบางครั้งอาจมีผมร่วงปริมาณมากในเวลารวดเร็วได้

พบว่าผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อม มักมีภูมิต้านทานต่อร่างกายตนเอง (auto-antibodies) อยู่หลายชนิด และยังพบว่าเซลล์ ทางภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองของภูมิต้านทาน (T-suppressor cells) ต่ำ ทำให้เซลล์ทางภูมิคุ้มกันที่สร้าง antibodies (B-cells) สร้าง antibodies ต่อร่างกายตนเอง (auto-antibodies) และเซลล์ทางภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ตอบสนอง (T-effector cells) ไปต่อต้านต่อมผม และปัจจัยที่มีผลได้แก่ กรรมพันธุ์ ความเครียด ทำงานหนัก ร่างกายนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ

การดูแลรักษา

  1. การใช้ยาทา corticosteroid
  2. การใช้ยาทาชนิดกระตุ้นให้เกิดผื่นแพ้สัมผัส (topical immunogens)
  3. การใช้โลชั่นปลูกผม ที่มีส่วนผสมของ Minoxidil ทาบริเวณที่ร่วง
  4. การรับประทานยาซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
  5. การฉีดยา triamcinolone acetonide เข้าที่บริเวณรอยโรคซึ่งต้องฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังเท่านั้น
  6. Psoralen plus ultraviolet light (PUVA) หรือการฉายแสงอาทิตย์เทียม