ติ่งเนื้อ

ติ่งเนื้อ

เป็นติ่งเนื้อยื่นจากผิวหนัง ขนาดมีได้ตั้งแต่น้อยกว่า 1 มม. จนถึงมากกว่า 10 มม. เวลาเสียดสีจะมีเลือดออกได้ ลักษณะของติ่งจะมีสีเดียวกับผิวหนัง พบบริเวณเปลือกตา (ตานบมากกว่าตาล่าง) คอ รักแร้ ใต้ราวนม ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการ แต่ถ้ามีอาการเสียดสีอาจเจ็บได้ มักมีขนาดโตและเพิ่มจำนวนตามอายุหรือช่วงตั้งครรภ์

สาเหตุการเกิดติ่งเนื้อ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามอายุ มักพบในผู้ที่อายุ 30 ปี ขึ้นไป จะมีขนาดใหญ่และจำนวนมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น มักมีประวัติเป็นในครอบครัวเดียวกัน จะไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติอื่นในร่างกาย เพียงแต่ดูไม่สวยงามเท่านั้น

การรักษาติ่งเนื้อ

  1. ถ้าเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็กๆ อาจจะใช้การ จี้ออกด้วยไนโตรเจนเหลว (Cryo surgery) แต่ควรให้แพทย์เป็นผู้ทำให้เท่านั้น
  2. ถ้ามีขนาดใหญ่อาจต้อง จี้ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ หลังจี้ออกจะมีลักษณะเป็นแผลถลอกแดงๆ ตื้นๆ เท่านั้น หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ผิวจะกลับเป็นปกติ