Lipo Focus

Lipo Focus

สลายไขมัน  กระชับได้รูป

รูปร่างและสัดส่วนที่กระชับได้รูปถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมบุคลิกภาพ นวัตกรรมใหม่ๆ ในปัจจุบันทำให้เราพบวิธีการควบคุมน้ำหนักให้หุ่นเพรียวสวยงามอย่างถูกวิธี และไม่ส่งผลให้เกิด Yoyo Effect ทั้งนี้การลดน้ำหนักที่ถูกวิธีอย่างแท้จริงนั้น ไม่ใช่แค่การลดหุ่นให้ผอมเพรียวแต่รวมถึงการมีสัดส่วนของกล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ำ อันเป็นองค์ประกอบของร่างกายที่ได้สัดส่วน หากไขมันมีมากเกินไป อาจพูดได้ว่าไม่ได้อ้วน แต่มีไขมันพอกพูนเฉพาะที่นั่นเอง

การดูแลปัญหานี้นอกจากจะต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้อง และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมแล้ว เทคโนโลยีปัจจุบันยังสามารถกำจัดไขมันส่วนเกินเหล่านี้ได้ผ่านการผ่าตัด Lipo Focus ทรีทเม้นต์ลดไขมัน ที่ผสานการใช้เทคโนโลยี Selective Ultrasound ร่วมกับ Radio Frequency ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA)

การทำงานของ Lipo Focus ในส่วนของ Selective Ultrasound นั้น จะใช้หลักการปล่อยคลื่น Acoustic Wave เพื่อไปทำให้เซลล์ไขมันแตกตัวและผนังเซลล์อ่อนแอลง จากนั้นใช้ Shear Wave ตาม  เพื่อสลายเซลล์ไขมันที่อ่อนแอลงนั้นให้แตกสลายไปตามธรรมชาติ โดยไม่ทำลายเส้นเลือดหรือเส้นประสาท

ระยะเวลาของการทำทรีตเมนต์ Lipo Focus  ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4 - 6 ครั้ง ทุกสัปดาห์จนถึง 10 วัน โดยแต่ละครั้ง จะใ ช้เวลาตั้งแต่ 30-90 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนจุดที่ต้องการสลายไขมัน ดังต่อไปนี้

  • สะโพก
  • ต้นแขน
  • รอบเอว
  • แนวเสื้อชั้นใน (Bra-line)
  • หน้าท้อง
  • ลดคางสองชั้น
  • ต้นขา
  • ใบหน้า
  • ส่วนต่างๆ ของร่ายกายที่มีไขมันส่วนเกิน