CO2

CO2

รอยแผลเป็นจากสิว  ขี้แมลงวัน  กระเนื้อ

CO2  คือ เครื่องมือที่ผลิตแสงที่มีความยาวช่วงคลื่น 10,600 mm.  ซึ่งเกิดจากการขยายพลังงาน โดยการกระตุ้นก๊าซ CO2  ให้คายพลังงานออกมาในรูปแสง

  • ใช้ในการรักษาปัญหาผิวหนัง ได้แก่ รักษาสิวอุดตัน (Comedones)
  • รอยแผลเป็นจากสิว (Acne Scar)
  • ขี้แมลงวัน (Lentigenes)
  • ไฝ (Nevus)
  • กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis)
  • ติ่งเนื้อ (Skin Tags) ต่อมไขมันโต (Sebaceous Gland Hyperplasia, SGH)
  • สิวหิน (Syringoma)
  • หูด (Wart)
  • เล็บขบ (Ingrown Nail)
  • การรักษาเนื้องอกของผิวหนังชนิดต่างๆ เช่น Neurofibroma, Lipoma ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ปัจจุบัน CO2ได้รับการพัฒนาอีกขั้น ทำให้มีพลังงานสูง ลดระยะเวลาฉายแสงเลเซอร์ลงให้สั้นถึงระดับ microseconds (Ultra Pulse) ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาที่ดีขึ้น และไม่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา นอกจากนี้ CO2ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาผิวหนังได้อย่างปลอดภัย