สิวจากยา

สิวจากยา

                  สิวชนิดนี้อาจเกิด หรือเป็นมากขึ้นจากการได้รับยาทา หรือยารับประทานบางชนิด การรักษาโรคที่รุนแรงบาง                อย่างการเกิดสิวอาจจัดเป็นผลแทรกซ้อนที่ยอมรับได้หากจำเป็นต้องใช้ยาแต่ในบางกรณีแพทย์อาจหยุดยาขนานที่ก่อสิว      แล้วใช้ยาอื่นแทน ลักษณะสิวจำพวกนี้มีหลายชนิด เช่น สิวอุดตัน (comedone), สิวหัวแดง (papule), สิวหัวหนอง (pustule)          แต่ที่พบบ่อยคือ สิวหัวแดง มักพบที่ตามลำตัว (หลัง หน้าอก และอวัยวะสืบพันธุ์) มากกว่าที่จะพบบริเวณใบหน้า

                  การรักษาสิวที่เกิดจากยา :ควรให้ผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์เจ้าของไข้ที่สั่งยา เพื่อประเมินว่ามียาชนิดอื่นที่รักษาโรคเดิมที่ เป็นอยู่ได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องได้ยาชนิดเดิมแล้วรักษาผลข้างเคียงคือ สิว โดยรักษาตามความรุนแรงของอาการสิวที่พบ