โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Patch Test 2021

โปรโมชั่น Patch Test 2021 “ภูมิแพ้ แก้ได้” เพราะมลภาวะและสารเคมีรอบตัวเราอาจเป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ได้ การทดสอบ Skin Patch Test จะช่วยให้เราทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงสารอันตรายที่ก่อภูมิแพ้

 

ทดสอบ Patch Test Special Set 40สาร ราคา 4,800 บาท (จากราคาปกติ 6,800 บาท)

โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2564

 

หมายเหตุ - สารทดสอบในชุดโปรโมชั่นจะมี 2 Set คือ Patch Test Set1 และ Patch Test Set2โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยความเหมาะสมชุดทดสอบให้กับคนไข้เอง

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 1.ค่าบริการทางแพทย์และค่าบริการอื่นๆ 2.ค่ายา(หากมี)

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 

สาขาอโศก 02-2465111
สาขาปิ่นเกล้า 02-4345222
Line : @asokeskinhospital