ข่าวสาร

รู้เท่าทันโรคงูสวัด

งูสวัด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Varicella zoster virus (VZV) ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกับที่ทำาให้ เกิดโรค

สุกใส (Chickenpox) เมื่อเป็นโรคสุกใสแล้ว เชื้อจะซ่อนตัวตามแนวเส้นประสาท เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำากว่าปกติ จะ

เกิดการกระตุ้น ทำาให้เชื้อแบ่งตัวเพิ่มจำานวน ส่งผลให้เส้นประสาทอักเสบ มีอาการปวดตามแนวเส้นประสาท และมีการ

ปล่อยเชื้อไวรัสออกมาที่ผิวหนังตามแนวเส้นประสาท

 

บุคคลที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคงูสวัด

- ผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่เพียงพอ
- ผู้สูงอายุ
- ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผู้ที่กำาลังได้รับยาเคมีบำาบัดหรือรังสีบำาบัด

 
อาการนำ
จะเริ่มปวดเมื่อย ปวดเสียวแปล๊บตามเส้นประสาทชาบริเวณผิวหนังฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะมีอาการนำมาก่อน3วัน
 
อาการผื่น
คัน ผิวปวดแสบปวด
ร้อน มีผื่นปรากฏ ต่อมาจะเห็นเป็นตุ่มน้ำใสเรียงตัวกันเป็นกลุ่มๆกระจายตัวตามแนวเส้นประสาท บางรายอาจมีไข้และปวดเมื่อยเนื้อตัวร่วม
 
การติดต่อ
- แม่สู่ลูก ในหญิงตั้งครรภ์ เชื้ออาจแพร่ไปยังทารก ทำาให้ทารกผิดปกติ
- หากสัมผัสที่ตุ่มน้ำหรือแผลของผู้ป่วยงูสวัด อาจทำให้ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเกิดเป็นโรคสุกใส
- ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเป็นงูสวัด แบบแพร่กระจาย สามารถแพร่เชื้อได้ทางการหายใจ ต้องแยกผู้ป่วยไม่ให้ใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่เคยเป็นโรค
 
แนวทางการรักษา
- ใช้ยาต้านไวรัส 
- ยาบรรเทาอาการปวด 
- ยาบรรเทาอาการคัน 
- ยาปฏิชีวนะ

การดูแลแผล
- ประคบแผลด้วยน้ำเกลือครั้งละ 15 นาที วันละ 3-4 ครั้ง เพื่อช่วยให้แผลแห้งเร็วขึ้
 
การป้องกัน
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยออกกำาลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และลดอาการเครียด ในปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนป้องกันได้
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 
เบอร์โทรศัพท์ : สาขาอโศก 02-2465111
                    สาขาปิ่นเกล้า 02-4345222
 
                     Line @asokeskinhospital