ข่าวสาร

มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส 2018 ขอบคุณ รพ.ผิวหนัง อโศก

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา เอสม่อน กัญญ์วรา แก้วจีน มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส 2018 บุ๊ค ธีรชยา พิมพ์กิติเดช รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส 2018 และ หนาม วรวลัญช์ ทวีกาญจน์ รองชนะเลิศอันดับ 2 มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส 2018 มอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกับ พันตรีศรพรหม มนตรีวัต ผู้บริหาร และ แพทย์หญิงมัทยา วังวิทยากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการประกวดและให้ความดูแลสุขภาพผิวของผู้เข้าประกวดด้วยดีเสมอมา
 
 
 
 
    โดยในปีนี้มีผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล MISS SILKY SKIN BY ASOKE SKIN HOSPITAL คือ บุ๊ค ธีรชยา พิมพ์กิติเดช รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส 2018