ข่าวสาร

หมอประยูร ร่วมสัมนา Alibaba พัฒนาธุรกิจสู่ตลาด E-Commerce

       นายแพทย์ประยูร เจนตระกูลโรจน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมนากับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหัวข้อ “ก้าวสู่การค้า e-commerce ด้วย Alibaba.com เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและข้อมูลข่าวสารให้ทันยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงการให้บริการได้ง่ายขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561