ข่าวสาร

รพ.ผิวหนัง อโศก เทรนพนักงาน บริการด้วยใจให้ถึงใจลูกค้า

       
 
       เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา  คุณนรเชษฐ์ ชัยพานิช Managing Director บริษัท เวิร์บ ทู บี จำกัด มาเป็นวิทยากรรับเชิญ จัดอบรมพนักงานที่โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ในหัวข้อ “Service Mind และการปรับ Mind Set ในการบริการให้เป็นเลิศ” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญถึงการให้บริการด้วยใจให้ถึงใจลูกค้า
       คุณนรเชษฐ์ กล่าวว่า เนื่องจากพนักงานทุกคนในองค์กรเปรียบเหมือนโดมิโน่ หากตัวใดตัวหนึ่งล้ม ก็จะกระทบกันทั้งองค์กร การจัดอบรมหลักสูตร Mind Set ในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันไม่ให้โดมิโน่ล้ม สิ่งสำคัญคือการให้บริการที่ดี ไม่ใช่แค่ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ แต่ต้องได้ใจลูกค้าด้วย
       การทำงานในองค์กรประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทีมงานและบริการ ในส่วนของทีมงานคือกระบวนการของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในเป้าหมายที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งต้องมีแนวคิดในการสร้างทีมงานด้วยการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์กร มีหลักอยู่ 5 ข้อคือ
 
1. ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกคน
3. เข้าใจเป้าหมายขององค์กร
4. ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร
5. แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน
 
         สำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร จะต้องประกอบไปด้วย 3 สิ่ง คือ อุดมคติ (Ideal) การรับรู้ (Percieved) และ ความเป็นจริง (Real) โดยมีแนวคิดง่ายๆ อย่างการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจในระบบการทำงานของแต่ล
บุคคล การดำงานก็จะลุล่วงได้ด้วยดี ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการทำงานควรยอมรับผิดแล้วแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และมีใจที่จะทำงาน เพราะเมื่อใดก็ตามที่พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน งานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
       ส่วนการให้บริการประกอบด้วยกัน 3 ส่วน เช่นกัน คือ การกระทำ วิธีการ และการแสดง พื้นฐานการบริการที่ดีคือการใส่ใจความรู้สึกของลูกค้า แต่ไม่ควรมากจนเกินไป รู้จักอดทนและเป็นมิตรกับลูกค้า แต่ไม่ถึงกับเป็นกันเองมากนัก เพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าพนักงานไม่ให้เกียรติ ที่สำคัญคือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ การให้บริการก็จะราบรื่น
       โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก มีความตั้งใจที่จะให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการให้บริการด้วยใจ เพราะการบริการ คือ Performance ของการทำงานที่แท้จริง คุณนรเชษฐ์ยังได้ฝากคำคมส่งท้ายก่อนจบการอบรมในครั้งนี้ไว้ด้วยว่า “บริหารความสุขและสุขภาพกายและใจให้ดี พร้อมรับพลังงานดีดีจากผู้คนและเพื่อนร่วมงาน” เป็นการสร้างพลังบวกให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีใจในการทำงานอย่างเต็มร้อย