ข่าวสาร

The Miracle Guy แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นบุคคลมหัศจรรย์ต้นแบบในองค์กร

 
 
        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณนรเชษฐ์ ชัยพานิช Managing Director บริษัท เวิร์บ ทู บี จำกัด มาเป็นวิทยากรรับเชิญ จัดอบรมพนักงานที่โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ในหัวข้อ The Miracle Guy บุคคลมหัศจรรย์ต้นแบบในองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรในการทำงาน และการให้บริการสู่การเป็นบุคคลมหัศจรรย์ต้นแบบในองค์กร
 
        เริ่มจากกิจกรรมทำความรู้จัก โดยให้พนักงานจับคู่กันแล้วผลัดกันแนะนำตัวเอง ภายใน 1 นาที แล้วเล่าเรื่องของเพื่อนให้คนในห้องฟัง เป็นการสะท้อนถึงการจดจำรายละเอียดของบุคคลว่าภายใน 1 นาทีเราสามารถรู้จักตัวตนของเขามากแค่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และยังมีการสลับกันเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป เป็นการหาเรื่องสนุก ผ่อนคลาย แลกเปลี่ยนในการสนทนา กิจกรรมนี้ทำให้รู้ว่าการได้พูดคุยถึงสิ่งที่มีความสุข จะช่วยให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงานมากขึ้น
 
      นอกจากนี้การเปิดรับข้อมูลข่าวสารก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะพนักงานในองค์กรจะได้มีข่าวสารอัพเดทมาพูดคุยกัน หรือการนำข้อมูลข่าวสารมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าที่มาใช้บริการก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งการเปิดรับข่าวสารต้องศึกษาถึงแหล่งที่มา เพราะบางข้อมูลที่ได้รับก็ไม่ใช่เรื่องจริง ตัวตนที่แท้จริงคือแบรนด์ ซึ่งเราสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ จากการคิด วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา เพื่อส่งต่อให้กับคู่สนทนาอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งการศึกษาการเล่น Social Media ของลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ลูกค้าเลือกติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กร เป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับแบรนด์อีกทางหนึ่ง
 
       จากที่คุณนรเชษฐ์ ได้กล่าวถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งจริงและไม่จริง ซึ่งสิ่งที่ยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้คือแบรนด์ ซึ่งการที่จะสร้างพลังของแบรนด์ให้มีคุณภาพ ต้องมีการ รีเฟรช แบรนด์ ซึ่งประกอบด้วย 3 สิ่งคือ
1. ส่งเสริมการทำพันธกิจขององค์กร อย่างเช่น การเข้าร่วมอบรม สัมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรจัดขึ้น 
2.  ทำให้องค์กรมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
3. สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
 
      การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ จะต้องปรับทัศนคติในการทำงานเสียใหม่ เริ่มจากการให้พนักงานตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรามาทำงานที่องค์กรนี้เพื่ออะไร ถ้าตอบว่าที่อยากทำงานที่นี่ เพราะงานสบาย ได้เงินเยอะ เดินทางสะดวก และชื่อเสียงขององค์กร ความคิดแบบนี้คืออุปสรรคที่ทำให้การทำงานของพนักงานในองค์กรไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าหากเปลี่ยนมุมมองความคิดเสียใหม่ว่าเราอยากทำงานที่นี่ เพราะงานสนุก มีเป้าหมายที่ดี บรรยากาศในการทำงานดี และรู้สึกรักองค์กร พนักงานจะรู้สึกทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เป็นการใช้หลักการให้ ที่ไม่คาดหวังถึงผลตอบแทนที่ได้รับ
 
       คุณนรเชษฐ์ ยังได้ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เช่น แจ็ค หม่า หรือ สตีฟ จอบส์ ที่มีสูตรสำเร็จในชีวิต ซึ่งเขาจะมีแผนตารางชีวิตของตัวเองที่ชัดเจนว่าวันนี้จะทำอะไรบ้าง งานจะออกมาเป็นแบบไหน มีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ ซึ่งสูตรสำเร็จเหล่านี้จะกลายเป็นความสุขในการดำเนินชีวิต แต่ใช่ว่าคนที่มีสูตรสำเร็จในชีวิตแล้วจะพบกับความสุขในทันที เพราะสูตรสำเร็จจะถูกจัดลำดับขั้น เมื่อถึงจุดหนึ่งของสูตรสำเร็จ ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง
 
     สิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างบุคคลมหัศจรรย์ต้นแบบคือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง มีผลวิจัยมาว่าสาเหตุที่ทำให้แบรนด์ล้มเหลวเกิดจากการโทษคนอื่น โดยไม่ดูที่ตัวเราเอง เปรียบเหมือนการขว้างบูมเมอแรง ที่เราทำงานแบบไหน ผลลัพธ์ก็จะได้แบบนั้น ที่สำคัญต้องรู้จักคำว่า ขอบคุณ ทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้เรามีแบรนด์ที่ดี ทำให้ผู้คนที่มีโอกาสได้รู้จักเราเกิดความเมตตา ซึ่งเป้าหมายของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ในภายภาคหน้าคือการเป็น Miracle Smart Organization ที่มีบุคคลมหัศจรรย์ต้นแบบ ขับเคลื่อนพลังให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน