ข่าวสาร

สารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสร หรือวัชพืช

เนื่องจากละอองเกสรมีขนาดเล็กมาก จึงปลิวไปตามลมได้หลายกิโลเมตรและพบว่ามีทั่วไปในอากาศที่เราหายใจ ดังนั้น ผู้ป่วยที่แพ้สารนี้อาจมีอาการกำเริบได้ แม้ว่าจะไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือหญ้าที่แพ้ไว้ในบริเวณบ้านก็ตาม  วิธีหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรหรือวัชพืช คือ
 
1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น แคมปิ้ง, เล่นกอล์ฟ หรือทำไร่ ทำสวน เป็นต้น โดยเฉพาะในฤดูที่มีละอองเกสรที่แพ้อยู่มากในอากาศ
2. ควรใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดที่มีแผ่นไส้กรอง High efficiency particle filtratior (HEPA) และเปลี่ยนไส้กรองเมื่อครบอายุการใช้งาน เพราะให้ปริมาณละอองของสารก่อภูมิแพ้ลดลงได้
3. หมั่นตัดหญ้าและวัชพืชในสนามบ่อยๆ เพื่อลดจำนวนเกสร
4. ไม่ควรปลูกต้นไม้ หรือมีกระถางดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ในบ้าน
5. เมื่อเดินทางไกล ไม่ควรเปิดกระจก เพราะอาจทำละอองเกสรปลิวเข้ามาได้
6. เลือกสถานที่พักผ่อนที่มีละอองเกสรน้อย เช่น ชายทะเล  หลีกเลี่ยงการเที่ยวป่า
7. ไม่ควรเปลี่ยนและเก็บเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไว้ในห้องนอน เพราะละอองอาจติดเสื้อผ้าได้