ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 611 616 , 089-0684698

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำสาขาอุดรธานีและกรุงเทพฯ

  • แพทย์ Full Time

  • มีใบประกอบวิชาเวชกรรม

  • ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาตจวิทยา(Board Certified Dermatologist)

  • มีบุคคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี

  • มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรักความก้าวหน้า

เภสัชกร Full time ประจำสาขาอโศก

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพฯ

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีใจรักในงานบริการ

  • ทำงานเป็นกะได้

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Full-time) ประจำสาขาอโศก 

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์) ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

  • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี

  • วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

  • มีความละเอียดรอบคอบ

  • หากพูดภาษาอังกฤษและภาษาอารบิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Customer Service ประจำสาขาอโศก

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

  • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซมเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  • มีใจรักในงานบริการ

  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

  • ทำงานเป็นกะได้

  • เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอโศก

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office,Express ได้

  • สามารถยื่น ภงด.1,3,53 ภพ.30 และประกันสังคมได้

  • มีความเชี่ยวชาญในการทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53

  • มีประสบการณ์การทำงาน ปี ขึ้นไป