ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 910 - 911 , 089-0684698

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ประจำสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • มีเงินค้ำประกัน 5,000 บาท

 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สาขาปิ่นเกล้า (มี 2 เวร) เวรเช้า 09.30-18.30 . และเวรบ่าย 12.00-21.00

 • สาขาอโศก (มี 2 เวร) เวรเช้า 08.30-17.30 . และเวรบ่าย 12.30-21.30 .

Customer Service ประจำสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซมเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มีใจรักในงานบริการ

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

 • ทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์ประจำสาขาอโศก  สาขาปิ่นเกล้าและสาขาอุดรธานี

 • เพศหญิง อายุ  22-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

 • มีความละเอียดรอบคอบ

 •  หากมีประสบการณ์ทางด้านการกดสิวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Assistant Secretary ประจำสาขาอโศก

 • Female, age (between) 23 - 30 years old.

 • Education Background : any Bachelor degree

 • management and administration or any related field.

 • Minimum 1 years experienced in admin or assistant secretary.

 • Good command of English

 • Good Ms.Office & Excel program skills.

 • Good relationship and coordinate with internal and external organization.

 • Be patient, good attitudes and work very well under pressure.

 • Other related jobs as Assistant Secretary will be assigned by secretary or the managing director

 • Time-management skills and able to complete the assignment with quick response and accurate manner.

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office,Express ได้

 • สามารถยื่น ภงด.1,3,53 ภพ.30 และประกันสังคมได้

Marketing Coordinators ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30  ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 • ีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้

 • มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

 • มีความอดทนซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคล่องตัวในการทำงาน

IT Support  ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มี Service mind ที่ดี

 • มีทักษะการติดต่อประสานงานกับ User ได้ดี

 • สามารถทำงานนอกเหนือเวลาทำงานได้

 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความทุ่มเทให้กับงาน รับแรงกดดันได้ดี และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้

 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน IT Support (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (part-time) ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

เภสัชกร (Part-time) ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์

 • มีใบประกอบวิชาชีพ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีทัศนคติที่ดี