ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 910 - 911 , 089-0684698

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Graphic Design ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มัลติมีเดีย สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิคหรืองานออกแบบ 1 ปีขึ้นไป

 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความคิดใหม่

 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Adobe Indesign 3D ได้

Customer Service ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซมเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มีใจรักในงานบริการ

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

 • ทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ  22-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

 • มีความละเอียดรอบคอบ

 •  หากมีประสบการณ์ทางด้านการกดสิวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดยา ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข
 • มีความขยันอดทน ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 • ทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่รีแพ็คยา ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 18-30  ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.6

 • บุคคลิกภาพดี ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา

 • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้