ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 611 616 , 089-0684698

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ  22-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

 • มีความละเอียดรอบคอบ

 •  หากมีประสบการณ์ทางด้านการกดสิวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Graphic Design ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มัลติมีเดีย สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิคหรืองานออกแบบ 1 ปีขึ้นไป

 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความคิดใหม่

 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Adobe Indesign 3D ได้

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ประจำสาขาอโศก

 • เพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาเครื่องกลก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) (ถ้ามี)

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานซ่อมบำรุงงานอาคารฯ อย่างน้อย 5 ปี

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารฯ

 • มีทักษะในการควบคุมเครื่องจักรหลักในอาคารฯ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขภิบาล เป็นต้น

 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาอโศก

 • เพศชายอายุ 30-45  ปี

 • วุฒิการศึกษา  ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้ (ต้องมีใบขับขี่)

 • มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้

 • มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลอาคาร และการซ่อมบำรุงทั่วไป

 • ขยัน อดทน เสียสละเวลาให้กับองค์กรได้

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง 3 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่รีแพ็คยา ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 18-30  ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.6

 • บุคคลิกภาพดี ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา

 • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้