ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 4 ,089-0684698

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ ประจำสาขาอโศก สาขาปิ่นเกล้า และสาขาอุดรธานี

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.,จบการศึกษาจากโรงเรียนการบริบาล หรือจบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สาขาอโศก (มี 2 เวร) เวรเช้า 08.30-17.30 น. และเวรบ่าย 12.30-21.30 น.
 • สาขาปิ่นเกล้า (มี 2 เวร) เวรเช้า 09.30-18.30 น. และเวรบ่าย 12.00-21.00 น.
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Express ได้
 • สามารถยื่น ภงด. 1, 3, 53, ภพ.30 และประกันสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญในการทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ประจำสาขาอโศก สาขาปิ่นเกล้า และสาขาอุดรธานี 

 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สาขาอโศก (มี 2 เวร) เวรเช้า 08.30-17.30 น. และเวรบ่าย 12.30-21.30 น.
 • สาขาปิ่นเกล้า (มี 2 เวร) เวรเช้า 09.30-18.30 น. และเวรบ่าย 12.00-21.00 น.
 • สาขาอุดรธานี จำเป็นต้องมาเทรนงานที่สาขาในกรุงเทพก่อน (มีที่พักให้)

เจ้าหน้าที่จัดยา ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สาขาอโศก (มี 2 เวร) เวรเช้า 08.30-17.30 น. และเวรบ่าย 12.30-21.30 น.
 • สาขาปิ่นเกล้า (มี 2 เวร) เวรเช้า 09.30-18.30 น. และเวรบ่าย 12.00-21.00 น.

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
 • มีความรับผิดชอบ สามารถซ่อมบำรุงงานระบบต่างๆ ของอาคารได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Part-time) ประจำสาขาอโศก สาขาปิ่นเกล้า และสาขาอุดรธานี

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

Programmer ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการเขียน Program Visual Studio.NET, ภาษา VB.NET, C#.NET
 • สามารถออกรายงานด้วย Crystal Reports ได้
 • สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล MSSQL SERVER ได้
 • มีความสามารถในการเขียน Application ย่อยๆ เพื่อสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปได้
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความทุ่มเทให้กับงาน รับแรงกดดันได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

Customer Service ประจำสาขาอุดรธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซม. เพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาลาวได้
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • จำเป็นต้องมาเทรนงานที่สาขาในกรุงเทพได้

เภสัชกร Part-time ประจำสาขาอโศก สาขาปิ่นเกล้า และสาขาอุดรธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีใจรักในงานบริการ