ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 910 - 911 , 089-0684698

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ  22-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

 • มีความละเอียดรอบคอบ

 •  หากมีประสบการณ์ทางด้านการกดสิวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office,Express ได้

 • สามารถยื่น ภงด.1,3,53 ภพ.30 และประกันสังคมได้

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำสาขาอโศก

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

 • มีความอดทนซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคล่องตัวในการทำงาน

พนักงานส่งเอกสาร ประจำสาขาอโศก

 •  เพศชาย อายุ  25-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ขึ้นไป 

 • มีประสบการณ์ส่งเอกสารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ

 • ต้องสามารถขับรถยนต์ได้ 

 • ต้องมีใบขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

ช่างอะคริลิค ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.  ปริญญาตรี

 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความคิดสร้างสรรค์

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 • มีประสบการณ์ทางด้านงานอะคริลิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถพร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Programmer ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# อย่างชำนาญ

 • สามารถออกรายงานด้วย Crystal Reports ได้

 • สามารถเขียนเชื่อมต่อฐานข้อมูล MSSQL SERVER ได้

 • มีความสามารถในการเขียน Application ย่อยๆ เพื่อสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปได้

 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาโปรแกรมอยู่เสมอ

 • หากมีโปรเจคหรือตัวอย่างงานที่เคยทำมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความทุ่มเทให้กับงาน รับแรงกดดันได้ดี และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้

IT Support  ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย  อายุ ไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

 • มีทักษะการติดต่อประสานงานกับ User ได้ดี

 • มี Service mind ที่ดี  ทำงานร่วมเป็นทีมดี

 • มี ความขยัน อดทน ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • ถ้ามีประสบการณ์ IT Support  จะพิจารณาเป็นพิเศษ