ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนใจสมัครงานสามารถติดต่อพร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

E-mail: hr@skinhospital.co.th
เบอร์ติดต่อ 02-2465111 กด 611 616 , 089-0684698

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

โดยเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำสาขาอุดรธานีและกรุงเทพฯ

 • แพทย์ Full Time

 • มีใบประกอบวิชาเวชกรรม

 • ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาเวชกรรม สาขาตจวิทยา(Board Certified Dermatologist)

 • มีบุคคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี

 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรักความก้าวหน้า

พยาบาลวิชาชีพ OPD  (Full-time) ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

 • สาขาอโศก ต้องมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง และ Anti Aging

เภสัชกร Fart - time ประจำสาขาปิ่นเกล้า

 •  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพฯ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีใจรักในงานบริการ

 • ทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์(ทรีทเม้นท์และเลเซอร์) ประจำสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี

 • วุฒิการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ

 • มีความละเอียดรอบคอบ

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ประจำสาขาปิ่นเกล้า

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • มีเงินค้ำประกัน 5,000 บาท

 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สาขาปิ่นเกล้า (มี 2 เวร) เวรเช้า 09.30-18.30 . และเวรบ่าย 12.00-21.00

Customer Service ประจำสาขาอุดรธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 170 ซมเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาลาวและภาษาอังกฤษได้

 • มีใจรักในงานบริการ

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

พนักงานส่งเอกสาร ประจำสาขาอโศก

 •  เพศชาย อายุ  25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ส่งเอกสารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ
 • มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง และต้องสามารถขับรถยนต์ได้ 
 • ต้องมีใบขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาอโศก

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับขี่รถจักรยนต์ และ รถยนต์ได้ (ต้องมีใบขับขี่)
 • มีความรับผิดชอบ และสามาถตรวจสอบคุณภาพงานได้
 • ขยัน อดทน เสียสละเวลาให้กับองค์กรได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ